Projekty zmiany organizacji ruchu, zabezpieczanie miejsc remontowych

Firma Budself w ramach oferty wykonuje plany czasowej oraz stałej organizacji ruchu oraz wprowadza oznakowanie w terenie. Kompleksowa usługa pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów projektowych na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

Zaplanowanie tymczasowej organizacji, jej uzgodnienie i zatwierdzenie jest elementem wyjściowym, jeśli potrzebujemy wejść w pas drogowy drogi publicznej i wykonać odpowiednie prace w terenie w zależności o zapotrzebowania.

Podstawowymi robotami wykonywanymi w terenie, na powierzchni pasa są:

  • wykonanie przyłącza wodociągowego,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • przyłącza gazowego,
  • wykonanie prac elewacyjnych na budynku,
  • frezowanie nawierzchni istniejącej,
  • wykonanie nakładki,
  • kompleksowa przebudowa dróg, ulic, całych układów komunikacyjnych.

Wyjściowym założeniem dla projektowania jest minimalizacja utrudnień obejmujących ruch drogowy, zarówno samochodowy, pieszy oraz rowerowy. Plany realizujemy w taki sposób, by zabezpieczenie robót spełniało swoją funkcję, a w trakcie prowadzenia prac nie doszło do żadnego zdarzenia.

Drugim założeniem przyjmowanym przez projekt organizacji ruchu jest dostosowanie rozwiązania w pełni optymalnego, dostosowanego do rodzaju prowadzonych robót obejmujących teren pasa, by poniesione koszty związane z zabezpieczeniem prac były możliwie najniższe.

Do skorzystania z naszej bogatej oferty zapraszamy również właścicieli restauracji, oraz osoby prowadzące działalność handlową celem przygotowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu na funkcjonowanie ogródka gastronomicznego czy stoiska handlowego w pasie drogowym drogi publicznej, stanowiącego załącznik do wniosku o zajęcie pasa drogowego.