Projekty i wprowadzenie organizacji ruchu, inwestycje drogowe - Budself

Firma Budself powstała w 2014 roku w oparciu o wieloletnie doświadczenie z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Nasz zespół oferuje kompleksową usługę projektową z wprowadzeniem organizacji ruchu w terenie. Każdego roku wykonujemy, uzgadniamy i zatwierdzamy ponad sto projektów czasowej i stałej organizacji, z których większość wdrażamy w terenie. Charakteryzuje nas sprawne poruszanie się po instytucjach zaangażowanych w procedurę uzgadniania dokumentacji projektowej w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego. Wśród naszych realizacji znajduje się kompleksowa obsługa wielu inwestycji w pełnym zakresie, od projektu, po wprowadzenie organizacji ruchu drogowego w terenie.

 

Etapy

1. Projekt organizacji ruchu

2. Zajęcie pasa drogowego

3. Wdrożenie oznakowania


Jakość

Dziesiątki

Zadowolonych

Klientów


Najczęściej wykonujemy, uzgadniamy i zatwierdzamy projekty organizacji ruchu:

  • dla budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, czy gazowego,
  • zabezpieczenia robót na czas wykonania prac elewacyjnych na budynku,
  • przebudowy dróg wszystkich kategorii wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ekspresowych czy autostrad.

Wprowadzenie organizacji ruchu w terenie

Jeśli jesteś właścicielem restauracji czy prowadzisz działalność w zakresie handlu i potrzebujesz wykonać projekt organizacji ruchu drogowego na funkcjonowanie stoiska handlowego lub ogródka gastronomicznego, wtedy również zapraszamy do skorzystania z usług firmy Budself. Obsługujemy teren budowy kompleksowo, o każdym stopniu skomplikowania. Mamy w swoim portfolio obsługę dużych inwestycji liniowych, gdzie przebudowy odbywały się na odcinkach kilkunastu kilometrów.

Jesteśmy elastyczni w zakresie formy współpracy, dopuszczamy rozwiązania ryczałtowe za kompleksową obsługę inwestycji. Plany uzgadniamy, zatwierdzamy i wprowadzamy na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. W naszym doświadczeniu oprócz czasowych zmian mamy wiele zaprojektowanych i wykonanych projektów stałej organizacji dla różnego rodzaju nieruchomości od hal przemysłowych o dużych powierzchniach, po niewielkie tereny Wspólnot czy Spółdzielni Mieszkaniowych. Dla tego typu inwestycji mamy do zaproponowania pełną usługę projektową i doradczą w zakresie dostosowania rozwiązań do zapotrzebowania Zarządców Nieruchomości.

Posiadamy sprawdzone, gotowe rozwiązania zapewniające skuteczne wyeliminowanie nielegalnego parkowania na drodze wewnętrznej. Plany wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przepisy oraz zebrane doświadczenie, tak by organizacja spełniała oczekiwania Zamawiającego oraz była zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Każdy zlecony projekt organizacji ruchu drogowego na terenie Warszawy czy województwa mazowieckiego stanowi dla nas oddzielne wyzwanie, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, oferując mu profesjonalną usługę obejmującą projektowanie organizacji ruchu i wprowadzenia w terenie oznakowania w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.

Nasze atuty

Terminowość
Jakość
Konkurencyjne ceny
Elastyczność
 

Realizacje

Zapraszamy do współpracy!


Nasze plany wykonujemy uwzględniając indywidualne wymagania takich instytucji jak Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich, Policji, Zarządu Transportu Miejskiego czy innych Zarządców Dróg kategorii gminnych tak, by czas oczekiwania na zatwierdzony projekt był możliwie najkrótszy. Firma Budself wykona plan, zatwierdzi go oraz uzyska w imieniu Zamawiającego odpowiednią decyzję zezwalającą na zajęcie terenu w Zarządzie Dróg Miejskich oraz u pozostałych Zarządców Dróg Gminnych. Uzyskamy dla Państwa również przepustki C5/C10 zezwalające na wjazd pojazdów o ponadnormatywnym tonażu dla danej ulicy. Gdybyście Państwo potrzebowali wykonać, uzgodnić i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w Warszawie czy na terenie województwa mazowieckiego, obejmującego zmiany w pasie drogowym dróg krajowych gdzie Zarządzającym Ruchem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a nie Biuro Polityki Mobilności oraz Transportu, wówczas również zapraszamy do skorzystania z usług firmy Budself.

W sposób sprawny wykonamy, uzgodnimy i zatwierdzimy projekt organizacji dla drogi krajowej, opiniując go uprzednio w odpowiednich instytucjach. Doradzimy Państwu w zakresie rozwiązań zabezpieczenia robót budowlanych, tak by wprowadzenie organizacji ruchu było możliwie korzystne cenowo.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania projektów pozwoliło nam wypracować odpowiednie, optymalne rozwiązania bezpośrednio wpływające na atrakcyjność cenową oraz przekładające się na bezpieczne wykonane zabezpieczenie robót w pasie drogowym wszystkich klas technicznych dróg. Nasze zaplecze sprzętowe mieści się blisko centrum Warszawy, co pozwala na sprawną obsługę powierzanych inwestycji.

Firma Budself jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt drogowy, taki jak malowarki drogowe do wykonywania oznakowania poziomego każdego rodzaju, tablice zamykające pas U-26, wiertnice, środki transportu odpowiednio oznakowane i przeznaczone do wykonywania zabezpieczenia robót w pasie ruchu drogowego oraz niezliczoną ilość oznakowania pionowego, tymczasowego oznakowania poziomego tzw. taśm najezdniowych, czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyposażenie to w pełni wyczerpuje zapotrzebowanie na zabezpieczenie robót dla każdej inwestycji.

Biuro mieści się w Warszawie na ul. Izbickiej 1 gdzie serdecznie zapraszamy, celem omówienia wymaganych wytycznych dla realizowanych robót w pasie drogowym oraz dostosowania optymalnych rozwiązań, by finalna cena za zakupioną usługę była dla obu stron korzystna.