Zarówno podczas inwestycji, jak i reorganizacja ruchu konieczne może okazać się zajęcie pasa drogowego do którego chcemy dobudować zjazd indywidualny lub publiczny. W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu, który jest właścicielem danego odcinka. W takim przypadku potrzebna jest decyzja administracyjna, czyli uzyskanie pozwolenia na zajęcie fragmentu pasa drogowego pod budowę.

Kiedy zezwolenie to nie jest potrzebne? W przypadku, kiedy następuje przebudowa, remont lub działanie związane z utrzymaniem i ochroną drogi. Innymi słowy, decyzję potrzeba uzyskać w przypadku, kiedy istnieje konieczność prowadzenia robót w pasie drogowym, w przypadku konieczności umieszczenia infrastruktury, która nie ma związku z bezpieczeństwem jezdni i ruchu, a także w przypadku prowadzenia robót budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu.

Wniosek powinien zawierać takie elementy, jak: imię, nazwisko, adres lub nazwę siedziby podmiotu, który planuje wykonywać prace na danym odcinku., cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię, planowany okres wykonywania prac.