Wykonujemy dla Państwa każdy etap prac związany z budową nowej nawierzchni z kostki brukowej albo z przebudową już istniejących dróg (wewnętrznych, publicznych i prywatnych). Rozpoczynamy od sporządzenia wymaganej dokumentacji projektowej. Jej wygląd i zawartość określają specjale ustawy i rozporządzenia.

Jest to zbiór wszystkich niezbędnych formularzy i druków, który zawiera szczegółowe dane i opisy dotyczące planowanej realizacji i kosztów związanych z daną inwestycją. Poszczególne elementy, wchodzące w skład zbioru różnią się w zależności od rodzaju zlecenia. Jeżeli wymaga ono uzyskania pozwolenia na budowę, załączone będą dodatkowe elementy.

Co wchodzi w skład dokumentacji projektowej?

Dokumentacja projektowa dotycząca wykonywania nawierzchni z kostki brukowej od podstaw (bądź jej przebudowy) składa się z:

 • nazwy zamówienia,
 • nazw i kodów grup, klas i kategorii robót,
 • danych zlecającego przedmiot zamówienia,
 • rodzaju i zakresu robót,
 • opisu projektu uwzględniającego specyfikę robót i założenia inwestycji,
 • podstaw opracowania,
 • specyfikacji technicznej,
 • opisu stanu istniejącego,
 • przedmiaru robót,
 • kosztorysu
 • i innych.

Zbiór ten może zawierać zdjęcia stanu istniejącego, zdjęcia satelitarne oraz rysunki techniczne zawierające niezbędne dane, np. wymiary, które przedstawiają stan obecny drogi, a także stan, który brukowana droga będzie miała po wykonaniu zlecenia.

Przygotowanie czytelnego i uzupełnionego o wszystkie, niezbędne informacje zbioru formularzy i materiałów jest niezbędnym elementem w procesie wykonywania każdej inwestycji. Pozwala na przejrzyste określenie celów działań, wyglądu i ceny każdego zlecenia, dotyczącego przebudowy lub wykonania nawierzchni, którym się zajmujemy.

Dokumentacja projektowa szczegółowo określa obowiązki wykonawcy, terminy realizacji przedmiotu zamówienia, sposób i podstawę rozliczenia za wykonanie inwestycji, a także wiele innych kwestii. Sporządzenie dokumentacji umożliwia płynną komunikację między zleceniodawcą a wykonawcą. Musi być uzgodniona oraz zatwierdzona przez zamawiającego.