Kompleksowe zagospodarowanie terenu

Budowa różnego typu realizacji np. domów, budynków użyteczności publicznej oraz miejsc rekreacji, wymaga przygotowania projektu zagospodarowania terenu, którego istotną częścią jest uwzględnienie w projekcie przestrzeni, na której znajdzie się utwardzona kostką lub asfaltem, nawierzchnia.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu

Przed rozpoczęciem budowy obiektu należy przygotować plan zaaranżowania działki. Jest to obowiązkowy dokument, bez którego nie można rozpocząć prac. Zamieszcza się w nim informacje związane z obiektem, który jest przedmiotem inwestycji. Przede wszystkim należy zawszeć informacje o usytuowaniu budynku na działce i przestrzeni, która będzie się znajdowała wokół niego.

Podstawowym elementem, który musi się znaleźć w kompleksowo sporządzonym planie zagospodarowania terenu jest układ komunikacyjny na planie działki budowlanej. Elementami, które należą do układu komunikacyjnego są:

  • drogi wewnętrzne,
  • chodniki,
  • miejsca parkingowe,
  • podjazdy.

Sieć komunikacyjna, aby spełniała swoją najważniejszą funkcję, czyli komfortowe przemieszczanie się i transportowanie towarów, musi być odpowiednio wykonana. Kompleksowe zagospodarowanie terenu obejmuje wytyczenie tras komunikacyjnych, które utwardzamy kostką brukową bądź płytami betonowymi, umożliwiającymi przemieszczanie się po nich pojazdów, a także komfortowy ruch pieszych i rowerzystów.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu jest niezwykle ważnym etapem przygotowawczym przestrzeni, bowiem projektowanie wyglądu i układu nawierzchni nieporośniętej zielenią przekłada się na funkcjonalność i użyteczność ulic, chodników i alejek.

Utwardzamy kostką lub płytami betonowymi nie tylko chodniki i ulice, ale także inne powierzchnie, ujmowane w kompleksowych projektach. Mogą zlecić nam Państwo utwardzenie podjazdu lub alejek na działkach, prowadzących od drogi wewnętrznej do obiektu. Zajmujemy się także utwardzaniem linii komunikacyjnych, prowadzących do placów zabaw, boisk, basenów i innych obiektów rekreacyjnych, a także alejek w parku i na skwerach.