Wykonanie nawierzchni z materiału, jakim jest kostka brukowa to proces, składający się z wielu etapów, które przekładają się na wytrzymałość i trwałość realizacji. Dopiero ostatnim z nich jest ułożenie poszczególnych elementów blisko siebie, dzięki czemu powstają dobrze znane użytkownikom dróg i chodników, charakterystyczne kształty i wzory.

Ułożenie kostki brukowej – etapy

Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na prace, sporządzeniu dokumentacji i podpisaniu umowy, przechodzimy do robót drogowych.

Najpierw pozyskujemy informacje o stanie gruntu i wód gruntowych, co umożliwi dobranie odpowiednich materiałów, z których wykonana będzie nawierzchnia. Później wytyczamy powierzchnię, którą będzie obejmowała nawierzchnia oraz krawężniki. Gdy teren prac jest już wyznaczony przystępujemy do korytowania (stworzenia zagłębienia o odpowiednej głębokości), a następnie do profilowania terenu, czyli jego wyrównywania. Dzięki temu powierzchnia jest równa, płaska i ma odpowiednie nachylenie.

Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy, która jest niezbędną warstwą izolującą i utwardzającą, co przekłada się na trwałość i wytrzymałość całej realizacji. Następnie budujemy brzegowanie w postaci krawężnika.

Po tym przystępujemy do tworzenia warstwy wyrównującej, czyli podsypki, która zapewni równy poziom poszczególnym kostkom brukowym. Najczęściej do jej wykonania używamy piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej. Dopiero następnym etapem jest układanie betonowych elementów.

Rodzaje kostki brukowej

Do tworzenia nawierzchni stosuje się różnego rodzaju elementy, które podlegają klasyfikacji ze względu na, np. kolor i ceny. Ponadto podział obejmuje kryteria takie jak materiał, wykończenie, kształt i rozmiar. Dlatego elementy mogą być:

  • kamienne,
  • ceramiczne,
  • betonowe.

Jak również także szlachetne bądź przemysłowe, a przy tym:

  • kwadratowe,
  • prostokątne,
  • trapezowe
  • lub w kształcie fali.

Wykonujemy brukowane nawierzchnie z dowolnego rodzaju kostki, zapewniając precyzyjne umiejscowienie elementów tak, aby wzory i kolory robiły jak największe wrażenie, przy zachowaniu trwałości i wytrzymałości.