Przebudowa dróg wewnętrznych

Wykonujemy dla Państwa nawierzchnie z kostki brukowej na drogach publicznych i niepublicznych, tzw. wewnętrznych różnego rodzaju.

Czym jest droga wewnętrzna?

To linia komunikacyjna niezaliczana do żadnej z kategorii dróg publicznych, która nie jest lokalizowana w pasie ulicy. Niektóre z nich zalicza się je do kategorii wewnętrznych, gdy nie otrzymały statusu publicznego, a są ogólnodostępne dla kierowców i rowerzystów. Inne zaś znajdują się na terenach prywatnych i nie odbywa się na nich ruch publiczny.

Zalicza się do nich:

  • trasy rowerowe,
  • parkingi,
  • place przeznaczone do ruchu pojazdów,
  • niektóre uliczki na osiedlach mieszkaniowych,
  • trasy dojazdowe do gruntów leśnych oraz rolnych,
  • dojazdy do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców,
  • place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami,
  • pętle autobusowe.

Przebudowa dróg wewnętrznych

Na zlecenie wykonujemy profesjonalną przebudowę niepublicznych linii komunikacyjnych. Nawierzchnie kładziemy z dowolnego rodzaju kostki brukowej.

Niejednokrotnie remont ulic, alejek czy chodników wiąże się z pewnymi utrudnieniami w ruchu, zwłaszcza gdy przebudowie podlega niewielki fragment wąskiego terenu, który jest często uczęszczany, np. jednokierunkowa uliczka osiedlowa. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, by zlecenia wykonywać sprawnie i w wyznaczonych terminach. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dynamiczną i dokładną pracę, której efekty zadowolą użytkowników i właścicieli dróg wewnętrznych.

Przebudowa może obejmować usunięcie poprzedniej nawierzchni i położenie nowej, ale także wprowadzanie drobnych zmian takich, jak wymiana krawężników albo przedłużenie czy poszerzenie nawierzchni. Remont może także obejmować wymienienie wadliwych elementów nawierzchni np. popękanych, poluzowanych lub osuniętych kostek. Istotnym elementem wykonywania przez nas zleceń jest układanie obrzeży i krawężników, które wydzielają teren danej linii komunikacyjnej.

Zrealizowane przez nas przebudowy wpasowują się w istniejące zagospodarowanie przestrzeni, tworząc spójną i harmonijną całość z otoczeniem i okolicznymi ulicami, chodnikami i alejkami.