Przedmiar robót i kosztorys

Elementem poprzedzającym wykonywane przez nas prace w terenie, związane z budową lub przebudową nawierzchni brukowej, jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Wykonujemy przedmiar robót i kosztorys, za pomocą których przedstawione są informacje dot., przedmiotu zamówienia, w naszym przypadku dotyczą przebudowy dróg, budowania nawierzchni czy tarasów. Wchodzą one w skład dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót jest jednym z najważniejszych elementów procesu inwestycyjnego. Określa on rodzaj i sposób wykonania zadania poprzedzający jego realizację. Jest to także początkowa faza kosztorysowania przy wykonywaniu nowych inwestycji.

Z czego składa się dokumentacja?

Przedmiar tworzymy przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ma postać tabeli, w której umieszcza się kolejne, niezbędne pozycje. Odpowiednie przepisy i rozporządzenia dokładnie wskazują jakie elementy powinien mieć przedmiar robót.

Znajdują się w nim szczegółowe informacje i specyfikacje dotyczące przewidywanych czynności technicznych, wymienione w kolejności, w jakiej będą wykonywane prace budowlane. Umieszczona jest w nim także informacja o lokalizacji, w której będzie wykonywane zlecenie. Ponadto w przedmiarze robót znajduje się szczegółowe wskazanie podstaw do ustalania cen za wykonywane czynności, materiały i pracę sprzętu.

Kosztorys

Sporządzamy także kosztorys, czyli dokument, który służy do określenia funduszy, potrzebnych na wykonanie inwestycji. Obejmują one koszty pracy maszyn i fachowców oraz kwoty dot. materiałów budowlanych, które będą wykorzystane do budowy nawierzchni drogi lub tarasu. Te kwoty będą się różnić w zależności od czynników np. takich, jak powierzchna, którą trzeba będzie pokryć.

W dokumentach znajdują się m.in. informacje określające:

  • wykonywanie pomiarów powierzchni,
  • rozebranie starej nawierzchni, w wypadku, gdy dokonujemy przebudowy,
  • mechaniczne wykonanie koryta, na którym będzie nawierzchnia,
  • wywóz ziemi,
  • wywóz gruzu,
  • podbudowy pod drogę,
  • wykonywanie krawężników,
  • układanie nawierzchni z kostki brukowej
  • i inne.