Istotnym etapem tworzenia nawierzchni, przed położeniem kostki brukowej, jest utwardzenie terenu. Wykonuje się je, aby warstwa zewnętrzna przez długi czas pozostawała w dobrym stanie i mogła niezawodnie służyć podczas różnych warunków atmosferycznych bez np. obsuwania się. Wytrzymałość nawierzchni z kostki brukowej jest ściśle związana z twardością gruntu. Zwarte i solidne podłoże pozwala na wykonanie cięższej warstwy zewnętrznej nawierzchni.

Przygotowanie

Utwardzanie terenu odbywa się poprzez kilka różnych etapów. Przed rozpoczęciem prac sprawdzamy rodzaj gruntu i stan wód gruntowych. Ma to bowiem wpływ na dobranie materiałów, z których wykonamy nawierzchnię. Po uzyskaniu odpowiednich danych o gruncie przystępujemy się do tworzenia podłoża. Powinno ono być:

  • jednorodne,
  • odpowiednio nośne,
  • przepuszczalne.

Ponadto ważnym etapem przygotowania pod położenie nawierzchni jest oczyszczenie gruntu z chwastów, korzeni drobnych roślin itp. elementów.

Podbudowa

Na odpowiednio przygotowanym podłożu rozpoczynamy prace, do których należy stworzenie podbudowy pod kostkę brukową. Jest to kluczowa warstwa dla utwardzania terenu, dlatego że umożliwia rozłożenie punktowego nacisku pojedynczej kostki na większą powierzchnię. Działa także jak izolator, gdyż zapewnia ona także ochronę przed działaniem niskich temperatur.

Odpowiednio przygotowana podbudowa umożliwia dobre funkcjonowanie nawierzchni, tzn. zapewnia skuteczny przepływ wody opadowej do gruntu. Podbudowa musi być równa mieć odpowiednie nachylenie, tak aby było możliwe ułożenie nasypki piaskowej, ostatniego już elementu przed położeniem kostki brukowej.

Nieprofesjonalne utwardzenie terenu lub pominięcie podbudowy może skutkować tworzeniem się kolein, które utrudnią poruszanie się po nawierzchni. Niekiedy prowadzi to do zapadanie się pojedynczych kostek lub większych fragmentów brukowanej nawierzchni.

Nasze doświadczenie, odpowiedni sprzęt i materiały najwyższej jakości zapewniają dobre przygotowanie terenu, a w efekcie trwałość budowanej przez nas nawierzchni.