Przebudowa dróg publicznych

Oprócz realizowania zamówień dotyczących remontu wewnętrznych linii komunikacyjnych zajmujemy się przebudową wszystkich klas i kategorii ulic publicznych, czyli takich, które podlegają ogólnemu użytkowi publicznemu.
Należą do nich drogi:

  • gminne,
  • powiatowe,
  • wojewódzkie,
  • krajowe,

a w nich lokalne, ekspresowe, autostrady itp. Przynależność do jednej z wymienionych kategorii określa odpowiednia ustawa. Może z nich korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi ograniczeniami np. przepisami ruchu drogowego.

Przebudowa dróg publicznych

Przebudowa wymaga specjalnych zezwoleń, które uzyskuje się od zarządcy dane, publicznej linii komunikacyjnej, w zależności od miejsca, klasyfikacji drogi i jej przypisania do danej jednostki administracyjnej, takim zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wykonywane przez nas remonty nawierzchni poprawiają stan techniczny i zapewniają trwałość nawierzchni. Przy wykonywaniu zleceń bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, które przekładają się na długotrwałe utrzymanie powierzchni w jak najlepszym stanie. Przede wszystkim powinna być ona dostosowana do natężenia ruchu na danej ulicy i rodzaju pojazdów, które się po niej poruszają, co skutkuje doborem materiałów, zarówno przy ostatniej warstwie, jak i warstwach znajdujących się poniżej: nasypki i warstwy utwardzającej.

Remonty nawierzchni

Wykonywane przez nas renowacje nawierzchni zmniejszają utrudnienia w ruchu, gdyż wykorzystujemy kostkę, którą można szybko i sprawnie umieścić we właściwych miejscach. Nie wymaga ona długiego czasu utwardzania jak, np. beton. Przebudowa publicznych linii komunikacyjnych takich, jak ścieżki rowerowe czy chodniki, ale także parkingów czy placów jest ekonomiczna, gdyż kostka brukowa jest stosunkowo tanim, a przy tym trwałym, materiałem budowlanym. Jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, a profesjonalnie ułożona, na powierzchni o odpowiedniej twardości i nachyleniu, nie będzie się kruszyć ani zapadać przez długi czas.