Dokumentacja techniczna w kwestii planowania wszelkich zmian ruchu drogowego, pomimo tego, że może być wykonana przez kogokolwiek, dobrze jest, gdy zostanie napisana przez specjalistę w dziedzinie. Budself to zespół prawdziwych profesjonalistów, dzięki którym projekt organizacji ruchu z całą pewnością przejdzie przez wszystkie wymagane kontrole i testy. Dokument taki zawiera plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi;
  • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  • nazwisko i podpis projektanta.

W Budself, jako specjaliści, zajmiemy się zaplanowaniem wszystkiego, począwszy od tego, jak ma wszystko wyglądać, a kończąc na przewidzeniu takich czynników, jak na przykład możliwe utrudnienia w ruchu wraz z konsekwencjami dla całego układu drogowego. W ramach naszej oferty pozyskujemy również wszystkie potrzebne zgody i zatwierdzenia, tak abyście mieli Państwo pewność, że wszystkie nasze działania przeprowadzane są zgodnie z literą prawa. Zapraszamy do skorzystania z usługi specjalistów w kwestii projektowania organizacji ruchu.